VPĐD : Tòa nhà Phúc Hưng

Địa chỉ : Lầu 2, Phòng 1 , số  20/16 Nguyễn Trường Tộ , Phường 12 , Quận 4,Tp.HCM.